Tập huấn triển khai phần mềm quản lý văn bản (QLVB) đến các đơn vị trực thuộc Sở GDĐT

Thực hiện sự chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, của UBND  tỉnh Hà Nam về việc tăng cường ứng dụng Công nghệ thông tin trong công tác điều hành, quản lý; từng bước làm quen với mô hình Chính phủ điện tử, hôm nay ngày 18/10/2019, Sở GDĐT đã phối hợp với VNPT Hà Nam tổ chức tập huấn triển khai phần mềm quản lý văn bản (QLVB) đến các đơn vị trực thuộc Sở.

 
 

Thống kê truy cập

Liên hệ

Trường THPT A Duy Tiên
Phố Thịnh Hoà QL38, Trắc Vân, Duy Tiên, Hà Nam
Sđt: 0226830937
Email: c3duytiena.hanam@moet.edu.vn

Bản đồ