slider1

Sự kiện

Thủ tục hành chính

Tổng kết 10 năm thực hiện chương trình nông thôn mới trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

 • Mô tả Bộ GD&ĐT tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo (giai đoạn 2010-2020)
 • Tập huấn triển khai phần mềm quản lý văn bản (QLVB) đến các đơn vị trực thuộc Sở GDĐT

 • Mô tả Sở GDĐT đã phối hợp với VNPT Hà Nam tổ chức tập huấn triển khai phần mềm quản lý văn bản (QLVB) đến các đơn vị trực thuộc Sở.
 • Tin hoạt động trong toàn ngành

  Tổng kết 10 năm thực hiện chương trình nông thôn mới trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

 • Mô tả Bộ GD&ĐT tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo (giai đoạn 2010-2020)
 • Tập huấn triển khai phần mềm quản lý văn bản (QLVB) đến các đơn vị trực thuộc Sở GDĐT

 • Mô tả Sở GDĐT đã phối hợp với VNPT Hà Nam tổ chức tập huấn triển khai phần mềm quản lý văn bản (QLVB) đến các đơn vị trực thuộc Sở.
 • Tin tức theo lĩnh vực

  Tổng kết 10 năm thực hiện chương trình nông thôn mới trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

 • Mô tả Bộ GD&ĐT tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo (giai đoạn 2010-2020)
 • Tập huấn triển khai phần mềm quản lý văn bản (QLVB) đến các đơn vị trực thuộc Sở GDĐT

 • Mô tả Sở GDĐT đã phối hợp với VNPT Hà Nam tổ chức tập huấn triển khai phần mềm quản lý văn bản (QLVB) đến các đơn vị trực thuộc Sở.
 • Thống kê truy cập

  Hình ảnh hoạt động

  Liên hệ

  Trường THPT A Duy Tiên
  Phố Thịnh Hoà QL38, Trắc Vân, Duy Tiên, Hà Nam
  Sđt: 0226830937
  Email: c3duytiena.hanam@moet.edu.vn

  Bản đồ